Blogia
Recursos educativos para mestres

Convivencia

Foro Mundial de Educación, en Compostela no 2010

Na páxina web: www.foro2010.org podes atopar ampla información sobre este evento que terá lugar en Santiago de Compostela entre os días 9 e 13 de Decembro de 2.010, coincidindo co Xacobeo.

Trátase dun Foro Mundial de Educación (FME) temático sobre "Educación, investigación e cultura de paz". O FME está adscrito ó Foro Social Mundial (FSM), que é o referente internacional do altermundialismo.
 
    O Comité Organizador constituiuse o 28 de Marzo de 2008 e presídeo D. Federico Mayor Zaragoza e nel están representados os principais centros de educación e investigación para a paz do estado español e de Portugal.

    Poderás atopar toda a información na páxina citada e nela xa é posible adherirse on line, tanto individual como colectivamente, como entidade, departamento, colexio, instituto, fundación...

Información facilitada polo SGEP

Como facer un Plan de convivencia

1. Para quen teña pouco tempo e poucas ganas de investigar: probade con este Plan de Convivencia, feito en galego, despois de contrastar 3 ou 4 plans que andaban pola rede e darlle algún que outro retoque. Non está mal para ter un punto de referencia.

2. Para quen dispoña de máis tempo e ganas: presentamos aquí algunhas experiencias destacadas que nos permitan recoller ideas sobre como mellorar a convivencia nun centro educativo, e de paso como facer o plan de convivencia. A maioría deles obtiveron premios nas convocatorias do MEC de boas prácticas en conviencia nos anos 2006 e 2007.

Fai falta usar un pouco do voso tempo en botarlles un vistazo:

  • Para CEIPs:

1. CEP Zamakola, en Bilbao, primeiro premio de boas prácticas en convivencia na convocatoria 2006 do MEC (o patio escolar como espazo educativo, alumnos mediadores, adostoki...)

2. CEIP Andalucía, en Sevilla, segundo premio. Plan de Convivencia.

1. CEIP SANT JORDI. (SUBIRATS, BARCELONA). 1º premio 2007

2. CEIP LA INA. Xerez da fronteira, Cádiz, 2º premio  2007

  • Para os IES:

1. IES Portada Alta, de Málaga, 1º premio polo MEC en 2006 (levan adiante aulas de convivencia, mediación...)

2. IES Carlos Casares, de Ourense, 2º premio, cun programa de mediación escolar. Ver historia do proxecto.

1. IES LA CALETA, Cádiz, 1º premio 2007 (o alumno/a axudante, mediación...) Podedes ver a memoria do seu proxecto.

2. IES GALILEO GALILEI. ALCORCÓN (MADRID), 2º premio 2007. Vídeo en youtube.

Tamén hai persoas que levan a iniciativa nisto do tema de convivencia, como por exemplo:

Nélida Zaitegui: Inspectora de Educación e membro do CEI-IDC (Bilbao). Ten este artigo publicado na rede. Nel, entre outras cousas enumera unhas estratexias e instrumentos de xestión da aula:

   - Normas: poucas, claras (que expresen a conducta desexada, non a prohibida)...
   - Xornadas de inicio de curso
   - Comisión de convivencia
   - Asemblea de centro-aula
   - Recuncho do silencio e o pensamento
   - Contrato

Tamén a podedes ver nalgún vídeo, como este das Xornadas de boas prácticas 2007, da C. de Madrid.

María José Díaz-Aguado: Catedrática de Universidade en Psicoloxía da Educación. Este é o seu blog. Aquí pautas para a prevención de conflitos.

A maiores, a min tamén me gustan estes enlaces:

. Materiais para a convivencia escolar e a mediación educativa. A máis completa que coñezo.

. Experiencia en mediación no IES Valle de Aller, en Asturias.

 Máis artigos na sección de Convivencia deste blog. e na sección de enlaces.

Revista Saudiña nº 14

O Plan Valora quere potenciar a educación en valores democráticos, canalizada a través de diversos ámbitos de actuación como son : a educación para a igualdade de homes e mulleres; a convivencia, cidadanía e cultura de paz; a interculturalidade; o medio ambiente e desenvolvemento sostible; a educación viaria; o consumo responsable; o lecer; a saúde e o medio mariño.
Ven de publicarse o nº 14 da revista Saudiña , instrumento de difusión das experiencias que se levan a cabo, e que neste número dedica varios artigos ao tema da convivencia (resolución de conflitos, mediación entre iguais...)

Convivencia nas aulas: monográfico en Educaweb

O portal Educaweb.com ven de publicar un monográfico sobre a Convivencia nas aulas.  Aquí podes atopar un feixe de artigos de interese sobre este tema.

 

Documental: Cultura de Paz

Documental: Cultura de Paz
O Seminario Galego de Educación para a Paz presenta o documental titulado "Cultura de Paz", no Teatro Principal de Santiago de Compostela o vindeiro Sábado, día 15, ás 19:00 horas. A entrada é libre.
Logo do visionado e das intervencións institucionais haberá un viño de conmemoración e os asistentes recibirán unha copia do Documental.

Decálogo para criar un fillo delincuente

(Polo xuíz de menores de Granada, Emilio Calatayud)

1. Comece desde a infancia dándolle ó seu fillo todo o que lle pida. Así crecerá convencido de que o mundo enteiro é del.

2. Non se preocupe pola súa educación ética ou espiritual. Espere a que sexa maior de idade para que poida decidir libremente.

3. Cando diga palabrotas, ríallas. Isto animarao a facer cousas máis graciosas.

O decálogo completo no seguinte enlace:

Tamén o temos aquí en presentación .ppt

Instrucións sobre a constitución do observatorio da convivencia

Díctanse instrucións para a aplicación do Decreto 85/2007 , do 12 de abril, sobre a constitución do Observatorio da Convivencia Escolar no Centro.

Recollen as funcións, composición e proceso constitutivo deste órgano en cada centro educativo, así como indicacións para a elaboraión e implementación do Plan de Convivencia do Centro.

Materiais para a Mellora da Convivencia Escolar (Junta de Andalucía)

A Junta de Andalucía elaborou un excelente conxunto de materiais, a partir de experiencias xa consolidadas de boas prácticas de convivencia. O obxectivo é que sirvan de proposta aos centros educativos e que poidan adaptarse á realidade concreta de cada un.

portada

Acceder

Recollido no Blog El acoso escolar

Videos con xogos cooperativos en You Tube

Videos absolutamente fáciles de levar á aula.

(A cooperación sairá ben se o estado do grupo chegou a un certo nivel de maduración. Se pretendemos que cooperen cando non traballamos suficientemente o coñecemento, a autoestima, a comunicación, a distensión, ... o resultado pode ser unha catástrofe. Pero todo chega se a práctica é a adecuada.)

Recollido en Educarueca, poderás atopar moitos máis vídeos. 

Convivencia: no CEIP Saco e Arce de Toén (Ourense)

No CEIP Saco e Arce de Toén (Ourense) levouse a cabo o programa "Eu tamén son diferente... e que?", onde se recollen as actividades desenvolvidas e os contos elaborados polos nenos e nenas do colexio.

Efrén é a mascota do CEIP de Toén .

Un recurso moi utilizado:

O proxecto Contos Solidarios nace no ano 2000 da mán da ONGD chantadina Bicis pola Paz. Contos Solidarios percorreu máis de cincocentas escolas e visitou a máis de 60.000 nenas e nenos co obxectivo de sensibilizar e concienciar as/os alumnas/os sobre a necesidade dun compromiso solidario coa xustiza e a liberdade, empregando como ferramenta lúdico-pedagóxica o conto, a poesía, o humor, a mímica….

Convivencia: experiencia no CEP Zamakola (Mariasun Olano, Bilbao)

Este fin de semana asistín a unha charla impartida por Mariasun Olano, directora do CEP Zamakola, de Bilbao. É de agradecer o entusiasmo que esta experimentada educadora conseguiu transmitir na exposición dun proxecto de convivencia levado a cabo no seu colexio e que acadou varios premios a nivel nacional, entre eles o premio ás boas prácticas de convivencia 2006 do Ministerio de Educación.

O CEP de Zamakola sitúase nun barrio periférico de Bilbao, con 600 alumnos e 50 profesores... O proxecto estrutúrase en 3 partes: coidamos o contorno, coidamos as persoas, coidamos as relacións. Destacan aspectos como o coidado do medio físico, a escola aberta ó barrio, consenso de normas, o patio como espazo educativo, a mediación (adostoki e mediadores),etc.

  

http://www.ordiziagune.net/jeitsi/anizta/BiziGaitezenElkarrekin.doc

Participación de Mariasun Olano nun programa en Radio Euskadi

Un resumo do proxecto en http://www.icii-bilbao.org/zamakola.htm

Un pequeno artigo de prensa en .pdf

Un artigo en Deia.com que explica o papel dos mediadores

As palabras dun xuíz de menores

Emilio Calatayud é un xuíz de Menores de Granada famoso polas súas sentenzas orixinalmente educativas, instrutivas, sinxelas, proporcionais e eficientes.

Interesante a súa análise sobre menores, familia, sistema educativo e xustiza. Dura 19 minutos pero vale a pena velo. Agradécese o seu sentido do humor.

Outros vídeos do Xuíz de Menores no programa Línea 900 Emilio Calatayud Pérez: 1 | 2 | 3 | 4.

En blog de Miguel Aguirregabiria

Discurso pola convivencia de "A súa excelencia"... Cantinflas

Recollido unha vez máis no blog de Miguel Aguirregabiria


O discurso político de Mario Moreno, Cantinflas, é antigo (como a película de 1966), pero eterno. Nota lingüística: Saltarse a barda (o seto) significa en México ter un éxito inesperado, conseguir un bo resultado

.

Convivencia: Unidades Didácticas do SGEP

 

Aprende a convivir. Estarás máis a gusto, serás máis feliz.

Carné de clase por puntos

Un centro cántabro implanta esta modalidade nunha aula de Primaria como técnica auxiliar de modificación de conduta

Esta experiencia levouse a cabo nunha aula escolar de sexto curso de Primaria con alumnado que tiña un comportamento que evolucionara negativamente curso a curso “por unha serie de desafortunadas circunstancias”.

A mediación nos conflitos escolares

A intervención dunha terceira persoa imparcial nun conflito para solucionalo constitúe a orixe do equipo de mediación. Pais, alumnos e profesores pretenden dar resposta ós problemas de convivencia que non se resolven coa aplicación das sancións correctoras.

 


Condutas asertivas, agresivas e pasivas

As condutas non asertivas son a principal causa dos conflitos interpersoais

Publicado en La voz de la escuela (21 marzo 2007)

Máis sobre  o tema en La voz de la escuela (28 marzo 2007)Convivencia: lecturas e reflexións

As comunidades de aprendizaxe como expertas en resolución de conflitos

Por Ramón Flecha García

 

As comunidades de aprendizaxe baséanse na transformación social e cultural dun centro educativo e o seu contorno, baseada na aprendizaxe dialóxica. Isto supón reorganizar todo, dende a aula ata a organización do propio centro e a súa relación coa comunidade, en base ó diálogo.

 

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=436

Súmate á convivencia escolar

 

FETE-UGT e Fundación Telefónica presentan o programa SÚMATE Á CONVIVENCIA.

Conta con grande cantidade de recursos online para a comunidade educativa (recursos multimedia, plans de convivencia, programas...)

 

Plan Galego de Convivencia Escolar

 

 

Neste espazo, creado como unha das actuacións dentro do Plan Integral de Mellora da Convivencia Escolar en Galicia, quérenselle ofrecer á comunidade educativa materiais e recursos, tanto propios como alleos, que axuden no traballo escolar para o fomento da cultura de paz.Como elaborar o plan de convivencia do centro

 

Gran cantidade de recursos didácticos para traballar na aula