Blogia
Recursos educativos para mestres

Plan Galego de Convivencia Escolar

 

 

Neste espazo, creado como unha das actuacións dentro do Plan Integral de Mellora da Convivencia Escolar en Galicia, quérenselle ofrecer á comunidade educativa materiais e recursos, tanto propios como alleos, que axuden no traballo escolar para o fomento da cultura de paz.Como elaborar o plan de convivencia do centro

 

Gran cantidade de recursos didácticos para traballar na aula

0 comentarios