Blogia
Recursos educativos para mestres

Condutas asertivas, agresivas e pasivas

As condutas non asertivas son a principal causa dos conflitos interpersoais

Publicado en La voz de la escuela (21 marzo 2007)

Máis sobre  o tema en La voz de la escuela (28 marzo 2007)0 comentarios