Blogia
Recursos educativos para mestres

Carpeta de titores

Premios e castigos aos nenos

Na educación infantil é fundamental adquirir compromisos cos menores e aprender a respectalos

 


 

Rabietas, arrebatos ante calquera negativa, esixencias, caprichos... Quen non viu nalgunha ocasión un conflito protagonizado por un neno e os seus pais? Trátase dun tira e afrouxa no que cada cal intenta pór os seus límites, aínda que, loxicamente, se se fala de educación son os proxenitores quen teñen que conservar a calma e tomarse en serio a tarefa. Pero, como? que estratexia deben seguir? Educadores e psicólogos aconsellan marcar certos límites desde o primeiro momento para despois ir creando hábitos, xa que a existencia dunhas normas achega seguridade aos nenos.

Continúa en

Versión traducida ao galego con Opentrad.imaxin

Técnicas de estudo

Recollemos uns sitios en internet onde os alumnos poden practicar e mellorar as súas técnicas de estudo:

Aprender a estudar (Web)


Técnicas de estudo (WebQuest)

PREESCOLAR NA CASA - EDUCAR EN FAMILIA

O programa "Preescolar na casa-Educar en familia" é o froito dunha iniciativa conxunta das consellerías de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado e mais de Educación e Ordenación Universitaria que parte da premisa fundamental da importancia da familia no desenvolvemento integral do neno.
 
Persegue proporcionar ás familias galegas con nenos menores de seis anos a formación e orientación necesaria para enriquecer e, no seu caso, mellora-la educación dos seus fillos/as e, ó mesmo tempo, consolida-la aprendizaxe e normalización da lingua galega dende o contexto familiar.
 

 

Un programa de formación de pais e nais co fin de axudar a desenvolver plenamente as capacidades dos fillos a través da reflexión sobre o acontencer da vida diaria.Nenos sen límites (Artigo en El Pais Semanal)

Hai condicionantes externos que inflúen no aumento da violencia dos nenos e adolescentes, pero a primeira reflexión hai que facela no contorno cercano e familiar. Saber transmitir valores, poñer límites e prohibir certos comportamientos ós fillos é tan importante como prodigarse en mostras de tenrura e cariño.

Nenos sen límites

Grazas a María José Sonriente

Alimentación Sana: Decálogo

Decálogo da boa alimentación (Cartel para os nenos)

 

 

Decálogo para pais e nais , elaborado polo departamento de orientación. Son 2 páxinas en formato pdf.

 

Por último recollemos un completo documento en PDF sobre alimentación, na páxina da CEOU (Xunta de Galicia)


Educación familiar

Condutas disruptivas na aula

Documento pdf con recomendacións básicas a seguir

 

Recursos variados para titorías

Actividades para titorías e outros materiais (infantil , primaria e secundaria)

http://www.educarueca.org

Actividades para titoría con moitas dinámicas de aula


http://www.educacionenvalores.org

Páxina web completísima, gran cantidade de recursos de calidade.


http://www.aulaintercultural.org

Páxina dedicada á educación intercultural

 


http://sapiens.ya.com/nbdorrio

Recursos diversos para titorías e outros, por exemplo sobre técnicas de estudo, en galego.