Blogia
Recursos educativos para mestres

PREESCOLAR NA CASA - EDUCAR EN FAMILIA

O programa "Preescolar na casa-Educar en familia" é o froito dunha iniciativa conxunta das consellerías de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado e mais de Educación e Ordenación Universitaria que parte da premisa fundamental da importancia da familia no desenvolvemento integral do neno.
 
Persegue proporcionar ás familias galegas con nenos menores de seis anos a formación e orientación necesaria para enriquecer e, no seu caso, mellora-la educación dos seus fillos/as e, ó mesmo tempo, consolida-la aprendizaxe e normalización da lingua galega dende o contexto familiar.
 

 

Un programa de formación de pais e nais co fin de axudar a desenvolver plenamente as capacidades dos fillos a través da reflexión sobre o acontencer da vida diaria.2 comentarios

Mónica -

Esquecín comentar que, non sei se é polas subvencións antes mencionadas, o programa non cobre mais aló dos 3 anos.

Mónica -

Segundo eles me dixeran por teléfone hai meses, nasceron no seio de Cáritas e hai un par de anos fixéronse fundación propria. Iso si, receben subvencións de varios organismos, mas dizer que é unha iniciativa da consellería non me parece moi correcto cando este novo governo (segundo eles me informaran) ven de lles eliminar unha boa parte da subvención.
E non sigo que este tema...