Blogia
Recursos educativos para mestres

Novidades lexislativas curso 2007-2008

Orde do 9 de abril de 2007 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2007/2008, nos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Decreto 85/2007 , do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar

Decreto 130/2007 , do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria

Orde do 23 de novembro de 2007, pola que se regula a avaliación na educación primaria na CCAA de Galicia

Anteproxecto do Decreto de Educación Infantil (Setembro 2007)

Decreto 124/2007, n do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo

Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes (dinamización de proxectos específicos: biblioteca, convivencia escolar, TIC, normalización lingüística, mellora da calidade educativa, programas internacionais, apoio á xestión económica do centro)

Circular 18/2007 de instrucións para os servizos de orientación.

Orde do 7 de abril de 2008 de permisos e licenzas do persoal docente.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres