Blogia
Recursos educativos para mestres

Decreto 130/2007 (Currículo de Educación Primaria)

Publicado no DOG do día 9 de xullo de 2007.

Para o vindeiro curso académico 2007-2008 este Decreto afectará ás programacións do 1º ciclo de Educación Primaria.

Como principais novidades para o vindeiro curso débense incluír no proxecto educativo do centro o proxecto lector de centro e o plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación.

Tamén cobra especial relevancia o concepto de competencias básicas, ata un total de 8, que son:

Competencia en comunicación lingüística

Competencia matemática

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

Tratamento da información e competencia dixital

Competencia social e cidadá

Competencia cultural e artística

Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa persoal. 

0 comentarios