Blogia
Recursos educativos para mestres

Convocatoria axudas ordenadores (Xunta de Galicia)

3ª CONVOCATORIA DE AXUDAS AO ALUMNADO PARA A ADQUISICIÓN DUN ORDENADOR PERSOAL
Esta 3ª convocatoria está dirixida a todo o alumnado da educación obrigatoria (primaria e secundaria), e as axudas concederanse por nivel de renda. O número de axudas ofertado son 10.000 a 300 € cada unha.

Mái s inf o rma c i ó n :
w w w . e d u . x u n t a . e s / axudasord

0 comentarios