Blogia
Recursos educativos para mestres

Educación familiar

Artigo no que se trata o trascendente papel da familia na educación. Tras describir algunhas modificacións que se producen nesta institución, o autor propón algunhas condicións estimuladoras do seu labor formativo, continúa co repaso de estilos educativos parentais paradigmáticos e conclúe cunha esperanzada mensaxe en clave cervantina.

Valentín Martínez-Otero
Profesor-Doutor en Psicoloxía e Pedagoxía. Universidade
Complutense de Madrid

0 comentarios