Blogia
Recursos educativos para mestres

Recursos para a atención á diversidade


http://www.pnte.cfnavarra.es/creena

Da comunidade de Navarra, Supercompleta, hai de todo.


http://www.educarm.es/udicom

Unidades didácticas compensatorias, comunidade de Murcia


http://www.juntadeandalucia.es/averroes

Recursos educativos didácticos da Comunidade de Andalucía.


http://www.needirectorio.com

Portal con información sobre as nec. educ. especiais

 

Nesta páxina recóllense os cadernos de orientación editados pola Xunta de Galicia. Moi recomendable para todo o profesorado, especialmente o referido ós problemas de conduta.

 

1 comentario

Marykinha -

Pois para o voso saber, deixovos un link a un proxecto europeo adicado a educación na diversidade e na multiculturalidade.
http://www.respect-network.org/rebels